יום הולדת אינדיאנים

יום הולדת אינדיאנים במועדון פליידאנס

חגיגה שבטית אמיתית הכוללת נוצות צבעוניות, צ'יפים ואוהלים אותנטיים.
ילד/ת היום הולדת הופכים להיות צ'יף אמיתי ויחד עם החברים לומדים את סודות האינדיאנים העתיקים.
יום הולדת מלא הפתעות שמסתיים בטקס יום הולדת אינדיאני מיוחד.