יום הולדת הזחל הרעב

יום הולדת הזחל הרעב במועדון פליידאנס

זחל ירוק בוקע מביצה, ומייד חש רעב גדול. הוא חופר את דרכו ואוכל דרך כל הנקרא בדרכו...
הפעלה מרתקת לקטנטנים ,גילאי 3-4, בסגנון הזחל הרעב. יום הולדת מלא הפתעות כיאה למועדון הפליי דאנס.